EL & VVS jour, ring 020-150505

Vi är i regel på plats inom 1 timme, dygnet runt.

Maila el.vvs@svanstromsel.se

Vi är det lättillgängliga företaget, vi finns här när du behöver oss. 10 års verksamhet och ISO-certifierade ger Dig trygghet.

Elektriker – När du bygger nytt eller renoverar

Elektriker i Stockholm för dig som bygger nytt

Ska du bygga ett nytt hus eller renovera en lägenhet och behöver hjälp med installation av el?

I Sverige måste man anlita en utbildad och certifierad elektriker även när man ska göra små el-installationer. Det spelar ingen roll att det är i ditt egna hem och bara rör dig själv, enligt svensk lag måste alla typer av installationer göras av en professionell elektriker.

elektriker som läser ritning

En av våra elektriker läser en ritning inför ett byggprojekt.

Vi erbjuder därför utbildade och certifierade elektriker som kan hjälpa dig. Vår personal fortbildas ständigt i de nya regler som kommer och har därför alltid en uppdaterad kunskap i hur installationer ska utföras .

När du anlitar en elektriker betalar du därför inte bara för själva installationen utan också för att få installationen gjord på ett sätt som är godkänt av de regler, lagar och förordningar som råder vis el-installationer.

Varje vecka när våra elektriker är ute hos privatpersoner ser vi el-installationer som är felaktigt anslutna eller felaktigt installerade och som kan innebära direkt fara för ditt liv och de som befinner sig i ditt hem!

ISO 9001:2008

ISO-certifikatet 9001 och 14001 är ett system som vi använder för att minska vår miljöpåverkan.

Att själv handla det man behöver på Bauhaus eller Claes Ohlsson och sedan själv göra sin el-installation kan innebära att du skadar både dig själv och andra.

Låt oss istället hjälpa dig – vi kommer hem till dig och utför en trygg och säker el-installation.

Bygga hus?

Du som ska bygga ett nytt hus eller som ska renovera ett hus eller en lägenhet måste tänka på mycket. Våra elektriker hjälper dig att gå igenom allt du behöver göra för att allt kring elen ska fungera i ditt boende. Vi hjälper dig att planera för hur elen ska dras och hur den ska installeras.

Vi hjälper dig räkna

Du som sitter och räknar på hur mycket din nybyggnad eller renovering kommer kosta kan ta hjälp av en av våra elektriker för att göra beräkningar på hur mycket kring elen som ska göras och hur mycket det kommer att kosta. 
Vi hjälper dig även att räkna på dimensioneringar av kablar och säkringar.

Miljövänligare

Du som är mån om att bygga miljövänligt kan få hjälp av våra elektriker att planera för energioptimering och kan göra kvantifieringar av energiförbrukningen så att du kan kontrollera effekten av specifika energisparåtgärder.

Svanströms El och VVS AB
Turingevägen 38B Stockholm-12543 Sweden 
 • 020-150505