De viktigaste delarna av vår populära handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen finns nu översatta till engelska. Den engelska handboken, som fått titeln "Manual - Electrical Installations under the Electrical Safety Act", laddar du utan kostnad ner på vår webbplats. [...]
fre, Jun 02, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Så många som 1,8 miljoner svenskar funderar på att byta jobb, enligt TRR Trygghetsrådet. Men det är svårt att byta bana, särskilt om man önskar ett icke-akademiskt jobb senare i livet. För de branscher som skriker efter kompetens är detta ett problem.  Viljan och behovet finns - varför går det [...]
ons, Maj 31, 2017
Source: Eio
Idag tecknade Installatörsföretagen, genom Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen, tillsammans med fyra andra arbetsgivarorganisationer ett treårigt kollektivavtal med samtliga tre tjänstemannaförbund Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalen innebär en fortsatt satsning på lokal lönebildning på företagsnivå. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 [...]
mån, Maj 29, 2017
Source: Eio
USB-laddaren har alldeles för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Vid spänningsprov så uppstår också överslag. Laddaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist i dokumentationen. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Telefonshoppen AB måste sluta sälja den. [...]
tis, Maj 23, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Utsuget saknar rätt märkning och vid mätning så är ytterhöljet inte jordat. Det ska det vara eftersom det är en skyddsjordad produkt. Stickproppen är inte heller korrekt utförd. Det saknas också EU-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Automatic Production i Dalarna AB måste sluta sälja den. [...]
mån, Maj 22, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
I laddaren till den radiostyrda bilen finns det allvarliga brister. I en komponent, transformatorn, så är det väldigt klen isolation. Det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Teknikmagasinet Sweden AB måste sluta sälja den. [...]
mån, Maj 22, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Idag, fredagen den 19 maj, har föreningarna EIO och VVS Företagen tagit beslut om att ta det slutgiltiga steget mot att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening. [...]
fre, Maj 19, 2017
Source: Eio
Laddaren till balansbrädan uppfyller inte kraven på EMC(störningar). De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 22,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg [...]
fre, Maj 19, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Runtom i landet kommer Installatörsföretagens företagsrådgivare att hålla i träffar där vi erbjuder en djupare information om förändringarna i de nya avtalen Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet och Tjänstemannaavtalet. [...]
fre, Maj 19, 2017
Source: Eio
Eftersom ett nytt Installationsavtal är klart, som  gäller från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020, är det nu mycket viktigt att medlemsföretagen tar till sig den nya information som finns om lönerevision för 2017.  [...]
tor, Maj 18, 2017
Source: Eio
I maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ”ja” till inriktningsbeslutet att verka för ett samgående mellan föreningarna – nu är det dags för beslut. Fredag, den 19 maj 2017, blir en historisk dag för EIO och VVS Företagen. Då väntas de båda föreningarnas årsmöte besluta om samgåendet till [...]
tis, Maj 16, 2017
Source: Eio
En lampa som sålts av Biljardexperten i Stockholm AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Man kan lätt komma åt den spänningsförande sockeln på den ljuskälla man skruvar i. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. [...]
tor, Maj 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Elinstallationsföretag som arbetar på annans anläggning ska efter den 1 juli 2017 finnas i Elsäkerhetsverkets register. När ert företag är registrerat kan ni använda ”Kolla elföretaget”-symbolen för att få kunder att själva kontrollera att ni finns i detta register. [...]
tis, Maj 09, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Högtalarna har en strömförsörjning som kommer med en brittisk stickpropp. Det får man inte sälja i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för de aktiva högtalarna. [...]
mån, Maj 08, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Installatörsföretagen deltar idag under Arbetsmiljöverkets konferens ”Att förebygga dödsolyckor”. Syftet med konferensen är att diskutera forskning inom området, och att visa vad arbetsmarknadens parter gör för att förebygga dödsolyckor och arbetsolyckor. [...]
fre, Maj 05, 2017
Source: Eio
Bristen på kompetens och arbetskraft inom installationsbranschen innebär att det bara kan byggas drygt 450 000 av de 710 000 bostäder som Boverket bedömer behövs till 2025. Det saknas alltså mer än en kvarts miljon bostäder om inget görs. Det visar en ny rapport från Installatörsföretagen. [...]
tor, Maj 04, 2017
Source: Eio
I en proposition som har beslutats av regeringen föreslås ett undantag i kameraövervakningslagen. Undantaget innebär att kameraövervakning som sker från drönare inte omfattas av lagen. Företag och privatpersoner kan därmed använda drönare utrustade med en kamera utan att tillstånd krävs. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tror att riksdagen kommer gå [...]
ons, Maj 03, 2017
Source: Eio
Brandskyddsföreningen har nu gett ut en ny utgåva av Regler för brandlarm, och ett nytt regelverk för utrymningslarm med talat meddelande. Båda gäller från första juli i år [...]
tis, Maj 02, 2017
Source: Eio
Den 9-12 maj finns vi på Elfackmässan i Göteborg, en av nordens största mässor för elbranschen. I år blir det fullt fokus på nya elsäkerhetsregler och även i år kan du testa din kunskap och vara med i utlottningen av en Ipad. [...]
tis, Maj 02, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Klämlampan roterar av sin egen vikt om den kläms fast på ett rör. Bruksanvisningen ska varna för detta men det saknas helt. Bruksanvisningen är inte på svenska, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Netto marknad Sverige AB måste sluta sälja den. [...]
ons, Apr 26, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Danira Telecom AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tor, Apr 13, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av WePack AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tor, Apr 13, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
ons, Apr 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Paxlux Design AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
ons, Apr 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Fler och fler använder elgrillar och bygger utekök på sina altaner. Då finns det vissa saker som är bra att veta för att grillandet ska bli elsäkert. [...]
ons, Apr 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tis, Apr 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Dockans AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tis, Apr 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tis, Apr 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Tibro billiga mobilskydd AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tis, Apr 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Nu finns "Handbok - elinstallationer enligt elsäkerhetslagen - utgåva 1" att ladda ned från Elsäkerhetsverkets webbplats. Utgåva 1 ersätter den preliminära version som publicerades i december förra året. [...]
tor, Apr 06, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
I vårnumret skriver vi om Carina Olsson - småskalig vattenkraftägare och elproducent, två nya utredningar, en granskning av USB-laddare, våra informationsinsatser fram till sommaren samt personalförändringar hos Elsäkerhetsverket. [...]
tor, Mar 16, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Under mars månad har Elsäkerhetsverket tillsatt nya chefer för avdelningarna Analys, Anläggningar och Produkter. [...]
tis, Mar 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Hur kan vi myndigheter hjälpa dig som importerar och säljer produkter? Det och andra frågor kan du få svar på under den intressanta seminariedagen Din produkt, ditt ansvar som hålls 28 april på Nalen i Stockholm. [...]
tis, Mar 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Bordslampan är livsfarlig, även vid normal användning, då sockelns felaktiga konstruktion gör att lampan man skruvar i blir spänningsförande. Bordslampan klarar inte spänningsprov utan genomslag sker. Likaså är konstruktionen bristfällig och har för klen isolering som gör att den kan bli farlig med risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har [...]
fre, Mar 10, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Har du inte fått någon bekräftelse och ska gå på informationsträff i Malmö måndag 24/4? [...]
ons, Mar 01, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Den här LED-strålkastarens anslutningskabel är av fel typ och kan tryckas in i höljet. Vatten läcker också in när provning görs. Märkningen är bristfällig och saknar bland annat uppgifter om tillverkare. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
tis, Feb 21, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
LED-strålkastarens konstruktion har brister vad gäller fastsättningen av jordning. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också ledningsbundna störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
mån, Feb 20, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Elsäkerhetsverket deltar i ett EU-projekt för att kolla på de LED-strålkastare som finns på marknaden. Nu visar det sig att flera kan vara livsfarliga och även störa andra elprodukter. [...]
mån, Feb 20, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Vid prov av skydd mot vatten så tränger vatten in i LED-strålkastaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
tor, Feb 16, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Badrumsspegeln, som har inbyggd belysning, saknar all märkning och klarar inte vattenprov utan att vatten läcker in på farliga ställen. En EU-försäkran saknas också. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
tor, Feb 16, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Den här LED-strålkastarens anslutningskabel kan tryckas in i höljet. Det gör att det finns risk att kabeln kommer åt saker inuti höljet. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
ons, Feb 15, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
LED-strålkastaren klarar inte hållbarhetsprov utan går sönder, höljet spricker. Vid prov så läcker vatten in i själva höljet. Det ger en risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
ons, Feb 15, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
LED-lampan har för klent tilltaget isolationsavstånd inuti själva sockeln. Sockeln i sig har inte rätt dimensioner utan är felaktigt utformad och passar inte som den ska. Märkningen är också bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
tis, Feb 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Lampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 44,89 dB över gränsen, vilket är att anse som mycket höga nivåer. Märkningen är också bristfällig. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
fre, Feb 10, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
LED-strålkastaren har alldeles för litet isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och berörbara delar (ytterhöljet). Uppmätt är 0,1 mm där kravet är minst 1,4 mm. Nätkabeln är också av fel typ. Det gör att det finns en risk för elchock. Strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. Elsäkerhetsverket [...]
ons, Feb 08, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Elsäkerhetsverket vill uppmärksamma att produkter med stickproppar som tillhör exempelvis det brittiska, polska och schweiziska systemet inte får säljas i Sverige. Detsamma gäller för vägguttag enligt dessa system. [...]
tor, Feb 02, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
LED-strålkastare uppvisar många brister i elsäkerhet. Jordkabeln är inte ansluten (åsidosätter skyddsjorden), IP-klass (tålighet mot vatten) och dålig mekanisk hållfasthet är några av bristerna. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Sunshineled AB ska återkalla alla sålda enheter. [...]
mån, Jan 23, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Plasmalampan avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig där den är ansluten. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 9,3 dB över gränsen. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
mån, Jan 23, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Glödlampans diameter på lamphalsen, själva glasröret, är för klent tilltagen. Det gör att man kan komma åt gängorna på sockeln när man skruva i och ur lampan. Risk för elchock föreligger. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
mån, Jan 23, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
LED-lampans skyddskåpa kan lätt tas bort för hand. Då kan man komma åt spänningsfarliga delar och få en elchock. Interna isolationsavstånd där kravet är minst 4,60 mm är uppmätta till 0,13 mm. Lampan klarar mycket riktigt inte heller spänningsprov, genomslag sker vid provet. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
mån, Jan 23, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Svanströms El och VVS AB
Turingevägen 38B Stockholm-12543 Sweden 
 • 020-150505