Elsäkerhetsverkets GD, Elisabet Falemo, deltog som en av tre representanter för Sverige i Women in Clean Energy den 7 november i Paris. Women in Clean Energy vill skapa uppmärksamhet och engagemang för vikten av att främja kvinnors deltagande och ledarskap i energiomställningen. Vid mötet deltog representanter från regeringar, internationella organisationer [...]
fre, Nov 10, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
För er som deltog vid Produktseminariet den 7:e november i Elsäkerhetsverkets lokaler i Stockholm, här finns de presentationer som Post- och Telestyrelsen, Konsumentverket, Tullverket och Elsäkerhetsverket visade under seminariet. [...]
tor, Nov 09, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Installatörsföretagen och Sveriges Byggindustrier välkomnar er till ett frukostseminarium om hur vi får en hållbar kompetensförsörjning. [...]
tis, Nov 07, 2017
Source: Eio
Den senaste tiden har problemen med sexuella trakasserier lyfts genom kampanjen #metoo. Här kan du läsa en genomgång om vad du som arbetsgivare kan och ska göra för att motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.  [...]
tis, Okt 31, 2017
Source: Eio
De elektriker inom avtalsområdet som inte tagit ut 16 timmar i betald ledighet under året, har rätt att få ut kvarvarande timmar i samband med jul-, nyår- och trettonhelgen.  [...]
tis, Okt 31, 2017
Source: Eio
Vill du gå på en fullständig utbildning i den nya förordningen vill vi redan nu flagga för att Datainspektionen släpper sitt utbildningsprogram för våren 2018 nu den 6 november.  [...]
tis, Okt 31, 2017
Source: Eio
Teknikmagasinet har beslutat att återkalla lamporna Disco LED Crystal Ball A250 och 254 från konsument, då lampornas skydd mot elchock är bristfälligt. [...]
tis, Okt 31, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Har elbranschen råd att tacka nej till alla de elektriker, montörer och installatörer som kommit till Sverige de senaste åren av olika anledningar? Många svenska företag anställer inte nysvenskar på grund av osäkerhet kring språk- och kulturskillnader, man vet inte hur medarbetare och kunder kan reagera. Fördomarna är många: ”Man [...]
tis, Okt 31, 2017
Source: Eio
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter i vår personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter. [...]
tis, Okt 17, 2017
Source: Eio
Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering medför att efterfrågan på bygg- och installationsföretag med kompetens inom energibyggande och förnybar energi kommer att öka. Den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara så kallade nära noll-energibyggnader – det har regeringen bestämt. Nu kan du bli handledare och höja [...]
tis, Okt 17, 2017
Source: Eio
19 av 20 företag i installationsbranschen upplever att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Bristen på installatörer bidrar till minskat byggande. I en tidigare rapport har Installatörsföretagen konstaterat att våra medlemsföretag saknar 10 000 medarbetare. Det är något vi arbetar för att avhjälpa. [...]
tis, Okt 17, 2017
Source: Eio
Elinstallationsbranschen går bra just nu. 2017 ser ut att landa på en tillväxt i branschen om 3% och 2018 är förväntningarna en tillväxt om ytterligare 2%. Drivande är framförallt byggmarknaden med en tillväxt om 7 procent men högst tillväxt finns i sektorn Industri och lager med 15%. [...]
fre, Okt 13, 2017
Source: Eio
Konsumenterna har en viktig roll i samband med den nya elsäkerhetslagen. Därför kommer Elsäkerhetsverket att arbeta långsiktigt med information till denna målgrupp. I dagarna har en digital annonskampanj startat och fram till jul kommer budskap om att kolla elföretaget dyka upp i olika sociala medier. [...]
ons, Okt 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Med målsättningen att underlätta och säkerställa installationsbranschens framtida kompetensförsörjning har styrelserna i EUU och IUC enats om att det finns stora fördelar med ett samla utbildningsverksamheten i ett företag. [...]
ons, Okt 11, 2017
Source: Eio
När säljare och köpare samarbetar kan vi förebygga skador och skapa en tryggare miljö omkring oss. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram två nya broschyrer som ger handfast stöd och goda råd till den som köpt eller sålt en elprodukt som har brister. [...]
tis, Okt 10, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Vad har bakning, choklad och underbara barn gemensamt med elsäkerhet? Jo, allt kan du ta del av som besöker Stockholmsmässan 12-15 oktober. Elsäkerhetsverket finns på mässan "Hem, villa & bostadsrätt" och samtidigt pågår mässorna "Bak & choklad-festivalen" och "Underbara barn" i samma lokaler. Så slå tre flugor i en smäll och [...]
mån, Okt 09, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
I höstnumret skriver vi om hur vi tillsynar elinstallationsföretagen, vad du bör tänka på vid köp av hoverboard och varför vi har satt fokus på störsändare. Du får också veta mer om EMC-experten Sabine Alexandersson, vad försäkringsbolagen tycker om ful-el och varför standardisering är bra och hur det går till. [...]
tis, Sep 26, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Elsäkerhetsverkets marknadskontroller visar att flera försäljningsställen i landet säljer grenkontakter som saknar petskydd. Det är allvarligt och kan orsaka svåra olyckor. Kolla alltid att petskydd finns innan du köper förlängningssladdar och grenkontakter. [...]
ons, Sep 20, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Elsäkerhetsverket varnar för att använda eldrivna hemmakonstruktioner för att få metmaskar att komma upp ur jorden. Strömgenomgång kan förutom dödsfall leda till andra svåra skador i kroppen. Just nu sprids farliga filmer om detta tillvägagångssätt på internet, bland annat på YouTube. [...]
fre, Sep 08, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Taklampan har många allvarliga brister och kan vara direkt farlig då man kan beröra spänningsförande delar. Det ger en mycket hög risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutat att Erikslunds Möbler AB ska ta tillbaka alla sålda taklampor. [...]
ons, Aug 09, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Förstärkaren ger höga nivåer av utstrålade störningar, bland annat mitt i FM-bandet (vanlig radio helt enkelt). Dessa låg 17,97 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i närheten och störa ut radio. Förstärkaren har heller inget EU-försäkran, vilket är ett lagkrav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. [...]
ons, Aug 09, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En incident inträffade nyligen där ett kabelskåp kunde ha gett ett barn en livshotande elchock, då den åtta-årige pojken petade in en sax i skåpets öppning. Lyckligtvis hade saxen ett isolerande plasthandtag som stoppade strömmens väg in i barnet. [...]
tor, Aug 03, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Med nya engelska webbsidor på plats och fler föreskrifter som översatts till engelska, kan nu ännu fler ta del av Elsäkerhetsverkets arbete och de regler som gäller för bland annat elarbete. [...]
fre, Jul 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
LED-strålkastare avger mycket kraftiga störningar som kan påverka andra produkter i närheten och klarar inte kraven. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att NKM AB måste återta alla sålda LED-strålkastare. [...]
ons, Jul 05, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Almedalsveckan har startat och på onsdag 5 juli kommer Elsäkerhetsverket tillsammans med Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen att arrangera ett seminarium under huvudrubriken ” Energiöverenskommelsen – utmaningar och möjligheter för näringsliv, myndigheter och kunder”. [...]
mån, Jul 03, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
LED-lampan avger störningar och klarar inte kraven. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 15,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 20,8 [...]
mån, Jun 26, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
De föreskrifter som rör de nya reglerna kring elinstallationsarbete finns nu även på engelska. Dokumenten kan laddas ner på vår webbplats. [...]
mån, Jun 26, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
En taklampa som sålts av Bergman Lights har mycket allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda taklampor för att undvika skada på person eller egendom. Bland annat så kan man direkt få elchock bara av att skruva i lampan. [...]
tis, Jun 20, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
I det nya numret av Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev Aktuellt kan du bland annat läsa om farliga USB-laddare, den kommande e-tjänsten "Kolla elföretaget" och vår stora granskning av designlampor. Vi ger dig även tips på hur du kan få en elsäker sommar och semester. Trevlig läsning! [...]
tor, Jun 15, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Elsäkerhetsverket är en av fem svenska myndigheter som har slutnominerats för utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2017. Vinnaren presenteras i samband med invigningen av Kvalitetsmässan den 14 november 2017. [...]
ons, Jun 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
I en dom som meddelades den 2 juni 2017 upphäver förvaltningsrätten Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud för robotgräsklippare i två fall. Elsäkerhetsverket kommer inte att överklaga domen, vilket innebär att produkterna får fortsätta säljas. [...]
ons, Jun 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Den 2-9 juli är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Elsäkerhetsverket är på plats och kommer bland annat att delta i ett seminarium om Energiöverenskommelsens utmaningar och möjligheter. [...]
ons, Jun 14, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Tar du in en produkt i Sverige är det du som har ansvaret för den. Du ska själv se till att den är säker att både installera och använda. Ta del av Elsäkerhetsverkets goda råd innan du gör nästa inköp via nätet. [...]
mån, Jun 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
De viktigaste delarna av vår populära handbok om elinstallationer enligt elsäkerhetslagen finns nu översatta till engelska. Den engelska handboken, som fått titeln "Manual - Electrical Installations under the Electrical Safety Act", laddar du utan kostnad ner på vår webbplats. [...]
fre, Jun 02, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
USB-laddaren har alldeles för klent tilltaget isolationsavstånd och det finns risk för spänningsöverslag med elchock och brand som följd. Vid spänningsprov så uppstår också överslag. Laddaren saknar också EU-försäkran, vilket är en allvarlig brist i dokumentationen. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Telefonshoppen AB måste sluta sälja den. [...]
tis, Maj 23, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Utsuget saknar rätt märkning och vid mätning så är ytterhöljet inte jordat. Det ska det vara eftersom det är en skyddsjordad produkt. Stickproppen är inte heller korrekt utförd. Det saknas också EU-försäkran och bruksanvisning. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Automatic Production i Dalarna AB måste sluta sälja den. [...]
mån, Maj 22, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
I laddaren till den radiostyrda bilen finns det allvarliga brister. I en komponent, transformatorn, så är det väldigt klen isolation. Det finns risk för elchock och brand. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Teknikmagasinet Sweden AB måste sluta sälja den. [...]
mån, Maj 22, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Laddaren till balansbrädan uppfyller inte kraven på EMC(störningar). De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i. De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 22,9 dB över gränsen. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg [...]
fre, Maj 19, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En lampa som sålts av Biljardexperten i Stockholm AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Man kan lätt komma åt den spänningsförande sockeln på den ljuskälla man skruvar i. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. [...]
tor, Maj 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Elinstallationsföretag som arbetar på annans anläggning ska efter den 1 juli 2017 finnas i Elsäkerhetsverkets register. När ert företag är registrerat kan ni använda ”Kolla elföretaget”-symbolen för att få kunder att själva kontrollera att ni finns i detta register. [...]
tis, Maj 09, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Högtalarna har en strömförsörjning som kommer med en brittisk stickpropp. Det får man inte sälja i Sverige. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för de aktiva högtalarna. [...]
mån, Maj 08, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Den 9-12 maj finns vi på Elfackmässan i Göteborg, en av nordens största mässor för elbranschen. I år blir det fullt fokus på nya elsäkerhetsregler och även i år kan du testa din kunskap och vara med i utlottningen av en Ipad. [...]
tis, Maj 02, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
Klämlampan roterar av sin egen vikt om den kläms fast på ett rör. Bruksanvisningen ska varna för detta men det saknas helt. Bruksanvisningen är inte på svenska, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutet om försäljningsförbud och Netto marknad Sverige AB måste sluta sälja den. [...]
ons, Apr 26, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Danira Telecom AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tor, Apr 13, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av WePack AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tor, Apr 13, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Sunnerberg Teknik har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
ons, Apr 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Paxlux Design AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
ons, Apr 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Fler och fler använder elgrillar och bygger utekök på sina altaner. Då finns det vissa saker som är bra att veta för att grillandet ska bli elsäkert. [...]
ons, Apr 12, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Nyheter
En USB-laddare som sålts av Cableworld har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tis, Apr 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
En USB-laddare som sålts av Dockans AB har mycket allvarliga brister som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter för att undvika skada på person eller egendom. Laddaren ingår i Elsäkerhetsverkets projekt om USB-laddare 2017. [...]
tis, Apr 11, 2017
Source: Elsäkerhetsverket Försäljningsförbud
Svanströms El och VVS AB
Turingevägen 38B Stockholm-12543 Sweden 
 • 020-150505