Det finns en rad fallgropar vid elarbeten som kan leda till allvarliga fel och brister. Vi har sett det mesta i våra 18 år i branschen; allt ifrån strömförande komponenter till bränder som uppstått på grund av bristande elinstallationer. Här kommer en rad tips och råd och vad du ska tänka på när fel uppstått eller när du vill få något installerat och är på väg att anlita en elektriker.

Anlita auktoriserade elektriker

När du anlitar en elektriker för alla typer av elinstallationer bör du se till att elfirman är auktoriserad hos elsäkerhetsverket. Denna grundläggande tumregel hjälper dig att sålla bort oseriösa aktörer och kan motverka många vanliga fel och brister vid elinstallationer. Du kan söka efter firmanamn eller organisationsnummer här. För att bli auktoriserad ställer Elsäkerhetsverket både ett praktiskt- och ett utbildningskrav som måste passeras.

Om man vill bli elinstallatör måste man ansöka om en auktorisation hos Elsäkerhetsverket. För att få en auktorisation ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet.

Svanströms EL & VVS ABs auktoriseringar

Bandrift (Lågspänning)
Bostäder (Lågspänning)
Allmänna och offentliga utrymmen (Lågspänning)
Övriga anläggningar för användning av el (Lågspänning)
Elnät (Lågspänning)
Elproduktionsanläggningar (Lågspänning)
Värme, kyla och ventilation (Begränsad lågspänning)
Kabelförläggning i mark (Särskilda verksamhetstyper)

Du kan enkelt gå in och kolla på elsäkerhetsverket om firman du anlitat är auktoriserad. Svanströms El & VVS AB innehar en rad auktoriseringar hos elsäkerhetsverket.

Lagstiftning

För att förebygga risk för person-, och egendomsskador finns det lagstadgat att man måste anlita en behörig elektriker. Med behörig elektriker menas en person/firma som fått behörighet på den typ av arbete som det gäller från Elsäkerhetsverket. Anledningen till att det finns lagar som reglerar elarbete är att det kan gå väldigt fel om elinstallationer inte görs korrekt.

lagstiftning elektriker

Vanliga fel

Alla tar inte elinstallationer på fullt allvar och kringgår lagstiftningen om behöriga installatörer genom att själv dra anslutningar eller låta sin snickarfirma även dra elen vid en renovering. Vi har sett många exempel på hur fel det kan gå så vi vill varna för att inte använda behöriga elektriker – det finns en anledning till att det finns ett robust regelverk som reglerar hur man bör installera elektriska komponenter i hemmet.

Ett vanligt fel många gör vid renoveringar är att låta sin snickare även dra elen. Detta kan leda till allvarliga olyckor.

Exempel på vanliga fel

Vanliga fel man absolut bör undvika är sätta jordade kontakter i ojordade uttag. Detta kan leda till att säkringen inte löser ut och att komponenter, exempelvis en lampa blir strömförande. Ojordade kontakter i badrum kan också leda till strömförande komponenter som kan orsaka allvarliga personskador. En annan vanlig orsak till allvarliga elektriska fel är feldimensionerade kablar till exempelvis spisen eller infravärmen, som inte tål för hög belastning; detta kan leda till att ledningen tillslut tar eld.

Spotlights

En annan vanlig orsak till villaägarens värsta skräck: brand, är infällda spotlights som man själv installerat eller låtit en icke auktoriserad fackman installerat. Många missar att spotlights kräver ett ventilerat utrymme ovanför så att värmen har någonstans att ta vägen. Värmen från lampan kan vara tillräcklig för att orsaka brand, särskilt om man borrat rakt upp i en träregel och det kan ibland ta lång tid innan en brand uppstår.

Jordfel

Att leta upp fel i elektriska anläggningar är inte alltid enkelt. Vid mindre fel är det tillåtet att själv byta säkringar men så fort felet blir mer komplext bör du anlita en behörig elektriker för att felsöka och åtgärda problemet.

Felsökningar i hemmasnickrade elskåp är något som kräver kunnande och metodiskt felsökande. Här är ett exempel på en felsökning då vår medarbetare reder ut vad som gått fel.

Kort och gott: för att slippa otäcka olyckor till följd av felaktigt installerade elkomponenter ska man alltid anlita en auktoriserad elektriker för alla typer av elinstallationer. Att spara tid och pengar på att själv göra installationer kan bli billigt för stunden, men mycket dyrt i det långa loppet.

Felaktiga vitvaruinstallationer är också ett jätteproblem som vi ofta åker ut på

En vanlig orsak till elfel är felaktigt kopplade vitvaror. Detta uppstår när de stora varuhusen säljer vitvaror tillsammans med installation, men inte använder sig av auktoriserade elfirmor för att utföra jobbet korrekt. Vi har själv både åkt ut på en mängd jobb där allvarliga fel orsakats av felaktigt monterade diskmaskiner och spisar och dyligt, och även gått undercover där vi ställt varuhusen till svars och sett hur dessa installationer gått till!

Strömförande maskiner och kopplingsdosor som fattat eld är exempel på problem vi sett när man köper vitvaror med installation från stora varuhus. Undvik oseriösa aktörer och anlita behöriga elektriker vid installation av vitvaror.

En annan anledning till att inte köpa vitvaror med installation är att du som konsument inte har många rättigheter. Vid minsta osäkerhet från den installatör du får vid ett vitvaruinköp görs i regel inte installationen och du som konsument får inte heller pengarna tillbaka. Därför är det bättre att inte köpa vitvaror med installation utan anlita en behörig elektriker att installera din spis eller kyl. Ibland görs också helt felaktiga installationer som lett till att dosan tagit eld; kontentan är att många stora vitvarukedjor använder elektriker som inte är behöriga och gör livsfarliga elinstallationer.

Stora vitvarukedjor utför hundratals elinstallationer varje dag och använder sig av elektriker som inte utför de mest grundläggande kontroller – titta här när vi anlitar en tvättmaskin med installation och undersöker ett fall som ledde till brand i kopplingsdosan.

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har bränder som startat i vanliga vitvaror, såsom diskmaskiner ökat de senaste 10 åren, vilket vi tror delvis beror på att de stora vitvarukedjorna inte kvalitetssäkrar installationer genom att enbart använda certifierade elfirmor.

Vårt bästa tips – använd enbart auktoriserade elektriker

Man bör vara noggrann med alla sina elinstallationer och ta elen på allvar. Vanliga installationer av t.ex. spotters och annat som görs av den entusiastiske hemmafixaren eller den icke auktoriserade snickarfirman i samband med en renovering kanske verkar bra just då, men kan leda till allvarliga fel och till och med brand över tid. Den bästa försäkringen du kan ge dig själv och ditt hem och familj i samband med elarbeten är att enbart anlita auktoriserade elektriker.

Svanströms El & VVS

Vi på Svanströms El & VVS AB är certifierade för en rad elektriska arbeten, vilket inkluderar alla eljobb som kan utföras i hemmet, och tar stolthet i vårt arbete som auktoriserade fackmän. Med vårt jobb kan du känna dig säker att elarbetet har gjorts korrekt enligt alla bokens regler.