Förvaltning bostadsrättsförening

Få en teknisk supportpartner för bostadsrättsföreningens fastighetsbestånd som sköter löpande underhåll, service till bostadsrättsföreningens medlemmar och optimerar fastigheternas installationer. All kommunikation sker direkt med våra erfarna El & VVS-tekniker som har över 20 års erfarenhet av fastighetsservice för BRF:er i Stockholm.

Bli servicekund förvaltning
Att bli servicekund innebär att få en rad tjänster skräddarsydda för bostadsrättsföreningen; fastigheten får löpande underhåll, dess värde på både kort och lång sikt förvaltas och de boende får tillgång till rabatterad El & VVS-service.

Förvaltning bostadsrättsförening i praktiken

Vår tekniska förvaltning för bostadsrättsföreningar i Stockholm innebär att kvalificerade el- och VVS-tekniker kommer ut till er bostadsrättsförening och gör en fastighetsbesiktning av fastighetsbeståndets el, vvs, ventilation, tekniska installationer, mm. Idag driver vi teknisk förvaltning BRF till mer än 150 bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm. Vår personal har erfarenhet och kompetens som gör att vi snabbt får en korrekt överblick över fastigheten och kan upprätta en effektiv underhållsplan (s.k. ronderingsplan) där vi identifierar möjliga problemområden och lägger upp underhållet.

Omfattningen av underhållet bestäms helt i samråd med er bostadsrättsförening och era fastigheters unika förutsättningar och skick. I tillägg till rondering erbjuder vi rabatt på alla våra tjänster till medlemmarna i föreningen såsom våtrumsinstallationer, renoveringar och ombyggnationer.

Förvaltning bostadsrättsförening med fastighetsjour och telefonsupport

När ni blir avtalskunder får ni per automatik tillgång till en telefonsupport där ni när som helst kan ringa och ställa frågor om el- och VVS-installationer. Vi har också en dygnet runt fastighetsjour för el och VVS som rycker ut om olyckan är framme eller om fastigheten drabbas av t.ex. ett akut elavbrott.

Förvaltning BRF fastighetsjour
Få en komplett fastighetsförvaltning och fastighetsjour av behöriga el- och VVS tekniker som varit verksamma i över 20 år i Stockholm.

Teknisk förvaltning av bostadsrättsförening i Stockholm

Svanströms Fastighetsservice har över 150 bostadsrättsföreningar anslutna till vår tekniska förvaltning. Vår Fastighetsservice är bostadsrättsföreningens bästa försäkran mot störande fel och avbrott och ett sätt att maximera fastighetsinstallationernas livslängd och optimerad drift.

Läs mer: Tvättstugeservice för er BRF

Certifierade för teknisk förvaltning BRF

Vi innehar certifikat för Säker Vatten, Heta Arbeten, Elcertifikat upp till 1000 V, Installatörsföretagen, Certifierade Byggarbetsmiljösamordnare, med flera. Men vår största styrka är vår långa erfarenhet. Varje fastighet, varje bostadsrättsförening är helt unik gällande el, vatten och tekniska installationer och vi har sett det mesta efter 20 års verksamhet som El & VVS firma i Stockholm.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare