Teknisk förvaltning

Få regelbundet förebyggande tillsynsarbete av erfarna och behöriga El & VVS tekniker med över 20 års erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning och tillgång till en dygnet runt El & VVS jour för er fastighet. Vår tekniska förvaltning i Stockholm är en försäkran för er fastighet för att undvika akuta fel och avbrott samt att era installationer är så kostnads/energieffektiva som möjligt.

Teknisk fastighetsförvaltning i praktiken

Vår tekniska fastighetsförvaltning ger dig direktkontakt med erfarna el- och VVS-tekniker som snabbt ger en korrekt diagnos av fastighetens skick, vilka installationer som kan orsaka problem i framtiden och vilket underhåll som krävs för att undvika kostsamma fel och störande avbrott.

teknisk förvaltning tekniska installationer
Vår tekniska förvaltning innefattar även elkvalitetsmätningar och andra energioptimerande åtgärder på fastighetens tekniska installationer.

Teknisk förvaltning fastighet

Vår tekniska förvaltning för er fastighet innebär att ni får löpande tillsyn (rondering) av kvalificerade El & VVS-tekniker där vi utför förebyggande underhåll och andra åtgärder såsom elkvalitetsmätningar och energioptimeringar som sparar fastigheten pengar.

Teknisk fastighetsförvaltning utan mellanled

Vi håller i allt själva och stryker alla mellanled som ingår i typiska förvaltningstjänster och med oss får du istället kommunicera direkt med kompetent servicepersonal istället för diverse administratörer som i regel lägger ut underhållsarbete till underentreprenader. Då ni får kommunicera direkt med våra El & VVS-tekniker istället för mellanled undviks missförstånd och ingen viktig information faller mellan stolarna som kan påverka det faktiska underhållsarbetet. Vi tror på att El & VVS tekniker ska sköta underhållsarbetet och kommunikationen, inte administratörer och mellanled.

Teknisk fastighetsförvaltning utan mellanled
Vi är ett familjeföretag i Stockholm med 20 års erfarenhet och en mängd BRF- och företagskunder för vår tekniska förvaltning i Stockholm.

Teknisk förvaltning Stockholm med fastighetsjour

Svanströms Fastighetsservice utför teknisk förvaltning i Stockholm och har även en 24/7 fastighetsjour i Stockholm om olyckan är framme. Vi har över 20 års erfarenhet av el och VVS och innehar en rad behörigheter och certifikat för el och VVS-installationer.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare