Våra certifikat och trygghetsgarantier

Svanströms El & VVS AB innehar en rad certifikat för säkra el- och VVS-installationer, vilket i många fall också är krav att inneha från arbetsmiljöverket och försäkringsbolag. Läs mer om våra certifikat nedan.

Auktoriserat VVS-företag av Säker Vatten AB

Svanströms El & VVS är sedan 2013 auktoriserat av branschorganet Säker Vatten AB. Säker Vatten AB är ett omfattande regelverk som togs fram av VVS-branschen för säkerställa säkra VVS-installationer.

I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade och därmed ha särskilt utbildat VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för användaren.

Se Svanströms El & VVS företagscertifikat här.

Heta arbeten

Certifierade för Heta Arbeten®

Vi på Svanströms El & VVS AB innehar certifikat på Heta Arbeten. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas för Heta Arbeten®. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att samt personer som utför brandfarliga arbeten, på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

STVF

Auktoriserade rörinspektörer enligt STVF

STVF, eller Sveriges TV-inspektionsföretags Förening ger en auktorisation för invändig inspektion av avloppsledningar medelst filmning. Inspektionstekniken, som funnits ca 40 år i Sverige, har i dag ett hundratal företag som tillämpar denna kommersiellt och möjliggör inspektion av rör och utrymmen där en människa inte når eller kan komma in.

Bas-P Bas-U

Certifierade byggarbets­miljösamordnare

Svanströms El & VVS AB är certifierade för Bas-P och Bas-U, vilket är certifikat för miljösamordning och säkerhet på byggarbetsplatser. Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, är en person som ska utnämnas av byggherren som genom ett helt byggnadsprojekt ska ansvara för att arbetsmiljön är säker och samordnad.

Weber institutet

BRK Steg 3-kurs

Svanströms El & VVS AB innehar behörighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.

Se hela certifikatet här.

Elsäkerhetsverket

Elcertifikat

Elinstallatör med allmän behörighet upp till 1000 V systemspänning.

Se hela certifikatet här.
Se Svanströms i företagsregistret.

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen

Svanströms El & VVS AB är godkänt för elinstallationer upp till 1000 V och är fullservicemedlemmar i elinstallatörs­organisationen Installatörs­företagen.

Företagscertifikat för kylarbete

Företagscertifikat för kylarbeten

Svanströms El & VVS AB är certifierade för kylarbeten av Incert.