Här ser vi ett vanligt jour ärende, man har borrat i hallen för att sätta upp en hatthylla eller liknande.

Det som är tur här är att det inte är trycksatta rör, men det negativa är att det är avloppsvatten som rinner ut i väggen och det är mängder med bakterier.

Det är nästan omöjligt att veta vart rören går i en gammal fastighet, speciellt om det inte finns ritningar, man får tänka både 1 och 2 ggr innan man borrar ,