Energioptimering av fastigheter

Värme och energikostnader utgör en stor kostnad för en bostadsrättsförening eller kommersiell fastighet, ofta uppemot 50% av den totala årskostnaden. Därför kan stora besparingar göras genom att energioptimera fastigheten – ofta kan små justeringar leda till markanta energibesparingar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med energioptimering av fastighet.

energioptimering fastigheter
Energioptimering innebär att få de interna installationssystemen att samverka optimalt.

Energioptimering fastighet i praktiken

När vi gör en energioptimering av en fastighet börjar med en energidiagnos för att se hur de olika installationerna samverkar, vilka installationer som drar mest energi, och utför funktionskontroller av el, värme och vatten. Vi använder oss av extern mätutrustning för att få aktuell data.

Efter diagnosen sammanställer vi rekommendationer på åtgärder. I slutändan är det alltid du som kund som beslutar om vilka av de rekommendationer vi kommer fram till i diagnosfasen som ska åtgärdas.

Vad innebär själva optimeringen?

Utefter energidiagnosen och det framräknade behovet från funktionskontrollerna kan vi justera parametrar som temperatur, tryck och flöden. Grundtanken är att man kan spara energi genom att fastighetens olika system kan samverka istället för att behandlas som separata system.

De åtgärder som krävs varierar självklart från fall till fall, men kan vara enklare justeringar av felinställda installationer såsom injustering av värme och ventilationssystem, men kan också innefatta större åtgärder såsom att byta ut ett värmesystem i fastigheten.

Ibland kan fastighetens tekniska installationer helt enkelt vara felinställda eller kräva rengöring, men i äldre fastigheter kan man behöva byta gamla installationer som drar mer energi än nödvändigt.

Energioptimering fastigheter
Energioptimeringar bidrar till sänkta energikostnader och ökar installationernas livslängd.

Varför göra en energioptimering?

Genom att säkerställa att installationer samverkar och har optimal drift ökar man också livslängden på tekniska installationer i fastigheten. Under våra energioptimeringar upptäcks också ofta tekniska installationer som drar markant mer energi än vad det behövs – och bara genom att justera dem kan vi sänka energikostnaden.

Svanströms Fastighetsservice – en del av Energioptimering Fastighet

Som en av våra tjänster för bostadsrättsföreningar eller företagsfastigheter så utför vi energioptimering av fastigheter som är en del av vårt fastighetsunderhåll. Vi sätter upp skräddarsydda underhållsplaner tillsammans med er och däri kan en energioptimering av er fastighet vara ett bra steg framåt för att få ut det mesta av er fastighets elinstallationer och spara pengar genom att driva dem optimalt.

Om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa just dig med energioptimering via fastighetsförvaltning så tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare