Rörinspektion

För att förlänga livslängden på rören och slippa kostsamma överraskningar så måste man underhålla sina avlopp genom att högtrycksspola och filma avloppen med jämna mellanrum. Råttor, rost, trädrötter, spackel och fett är bara några av överraskningarna man upptäcker när man filmar rör som inte blivit underhållna på länge.

rörinspektion
I dagens läge finns många hjälpmedel. Ett jättebra sådant är avloppskamerorna. Med hjälp av dom kan vi kika på insidan av röret för att bedöma skicket på röret.

Rörinspektion Stockholm

Är du intresserad av våra tjänster för rörinspektion i Stockholm? Kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig gärna. Vi är här för att svara på dina frågor och erbjuda praktiska lösningar för att säkerställa att dina avloppsrör är i perfekt skick. Hör av er till oss idag så löser vi dina problem.

Fördelar med rörinspektion

Att genomföra en rörinspektion är avgörande för att diagnostisera tillståndet för dina avlopps- och dagvattenledningar och ger flera betydande fördelar:

  1. Bedömning av avloppsstammarnas skick: En rörinspektion utgör ett effektivt sätt att få en klar bild av avloppsstammarnas status. Genom att använda avancerad teknik kan man noggrant utvärdera eventuella skador, blockeringar eller andra problem som kan påverka ledningarnas funktion.
  2. Effektiv och snabb identifiering av orsakerna till problemen: Vid återkommande stopp i avloppet är en rörinspektion ett snabbt och effektivt verktyg för att upptäcka roten till problemet. Genom att visuellt inspektera ledningarna kan man exakt lokalisera eventuella hinder eller brister som kan orsaka avloppsblockeringar eller andra utmaningar.
  3. Kontroll vid nyproduktion: Vid slutbesiktning av nybyggnation är det viktigt att säkerställa att alla avloppsinstallationer är korrekt utförda och att ledningarna är i gott skick. Genom att genomföra en rörinspektion kan man verifiera att allt är installerat enligt specifikation och att inga felaktigheter förekommer som kan leda till framtida problem.

Spolning och avloppsfilmning

När det gäller förebyggande underhåll så är avloppsrören en otroligt viktig del i en fastighet, för när det väl blir ett läckage eller ett stamstopp så brukar konsekvenserna i regel bli stora och kostsamma. När det gäller avloppsrör och kvaliteten på dessa så kan det skilja sig enormt, om man har gjutjärn så kan livslängden vara allt från 2 år (vi har varit på jourjobb där gjutjärnsrör spruckit som är 2 år gamla) till 30-40 år (ja det var bättre förr).

Vad händer om man spolar utan att filma avloppet?

Det som kan hända när man spolar och inte filmar är att man kan spola hål i dåliga rör om man inte filmar och kontrollerar statusen på rören efter filmningen, tex kan man spola hål i en böj som är redan försvagad, då kan det bli en avloppsläcka som ingen upptäcker på flera månader.

Om man däremot filmar efter spolningen så ser man tex ett hål, vi kan även mäta innerdiametern i röret med laser, då kan man beräkna vad som finns kvar av godset.

Det man också kan upptäcka är tex skarvförskjutningar / sättningar i mark tex. samt att det är väldigt vanligt att rötter från träd börjar växa in i betong rör. Om man inte filmar efter en spolning av markavlopp så kan stoppet (om det nu var därför man spolade) vara tillbaka om 2-3 veckor.

Avloppsfilmning
För att förlänga livslängden på rören och slippa kostsamma överraskningar så måste man underhålla sina avlopp genom att högtrycksspola och filma avloppen med jämna mellanrum.

Våra kameror och standard för avloppsfilmning

Hur man än vrider och vänder på det är filmning av avloppsrör otroligt viktigt. Vi jobbar idag med 5 olika kameror på firman, en av kamerorna har ett vridbart kamera huvud och vi dokumenterar filmning enligt T25.

Syftet med T25 har varit att skapa ett hjälpmedel för enhetlig redovisning och bedömning av resultatet från TV-inspektioner av avloppsledningar i byggnad och tomtmark , allt för att beställare ska få en enhetlig redovisning/inspektion av rör, och då kan det jämföras mellan olika firmor”.

I tillägg till det har vi en utbildad och certifierad T25-inspektör i företaget som sköter alla filmjobb och redovisar enligt T25 till beställaren. Efterfrågan på T25 dokumentation ökar stadigt hela tiden, och fler och fler fastighetsägare inser fördelarna med att filma sina avloppsrör.

Avancerade funktioner med vår rörinspektion

När vi utför avloppsfilming, fångar vi varje steg av processen på film, från början till slut. Vår teknik tillåter oss även att noggrant spåra positionen för vårt kamerahuvud. Till exempel, om vi filmar avloppet i en villa och upptäcker en skada på röret, kan vi med precision lokalisera exakt var skadan befinner sig och hur djupt den ligger, med en felmarginal på endast några få centimeter.

Denna detaljerade kartläggning möjliggör målinriktad grävning direkt vid skadan, vilket eliminerar behovet av slumpmässigt grävande. Med andra ord, avloppsfilming är av avgörande betydelse för förebyggande underhåll. Enligt T25-standard säkerställer vår filmande metod att våra kunder får en korrekt och pålitlig bedömning av rörens tillstånd, vilket i sin tur möjliggör effektiva och exakta åtgärder för att åtgärda eventuella problem.

Kolla in en av våra videor om avloppsfilmning i Stockholm och varför det är viktigt.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare