Byta till jordat eluttag och installera jordfelsbrytare

Behöver du byta till jordade eluttag? Om du har ojordade uttag i ditt hem eller sommarstuga kanske du funderar på om det verkligen är nödvändigt att göra detta. Svaret är att det inte är obligatoriskt, men av säkerhetsskäl är det starkt rekommenderat. Ojordade uttag innebär potentiella faror vid elproblem eller användning av elektriska apparater, och det finns några regler att vara medveten om.

Installera jordfelsbrytare

Skillnaden mellan jordade och ojordade eluttag

Skillnaden mellan jordade och ojordade eluttag är avgörande för elsäkerheten i ditt hem. Sedan 1994 är det lagkrav att alla nybyggda hus ska ha jordade eluttag, och detta har införts för att öka säkerheten och minska risken för elektriska olyckor.

Jordade eluttag

  • Ett jordat eluttag har tre hål, varav det tredje är jordningskontakten.
  • Om ett fel uppstår, som till exempel kortslutning, leder jordningen strömmen säkert bort till jorden.
  • Minskar risken för elstötar och skyddar både människor och egendom.

Ojordade eluttag

  • Ett ojordat eluttag har endast två hål och saknar jordningskontakt.
  • Vid fel i elektriska apparater eller ledningar finns ingen säker väg för strömmen att avledas, vilket ökar risken för elstötar och brand.

Att byta till jordade eluttag är därför inte bara en fråga om att följa lagkrav utan också en viktig åtgärd för att skapa en säker elektrisk miljö i ditt hem. Genom att ha jordade eluttag minskar du risken för skador och olyckor. Det gäller särskilt i utrymmen där vatten är närvarande, som kök och badrum. Vid eventuella renoveringar eller uppgraderingar är det rekommenderat att anlita en behörig elinstallatör för att säkerställa korrekt installation och fullständig elsäkerhet.

Det är inte tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag i samma rum, så om du byter ett uttag måste du byta alla. Även om det kan vara frestande att endast byta uttag på vissa platser, måste du följa reglerna och byta alla för att säkerställa korrekt elsäkerhet.

Anlita behörig elinstallatör för byte till jordade uttag

Att byta till jordade uttag kräver hjälp från en behörig elinstallatör. Du kan inte själv utföra detta arbete eftersom det innefattar att dra nya ledningar från elcentralen, vilket kan vara farligt om det görs fel. Att anlita en elektriker för detta arbete ger dig också rätt till ROT-avdrag, vilket innebär att du kan dra av upp till 30 % av installationskostnaden på fakturan.

Om du överväger att byta till jordade uttag, kan Svanströms som behörig elinstallatör hjälpa dig med detta och andra elinstallationer såsom att installera fjärrvärme, installera laddbox, service av luftvärmepump, installera element och installation av solceller.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare