Installera diskmaskin

Det är vanligt med en mängd frågor när det kommer till att installera en diskmaskin. Många undrar över kostnaden för installationen, hur komplicerat det är och om det krävs att man anlitar en rörmokare för att utföra arbetet. Hos Svanströms El är vi experter på installation av vitvaror och vi kan svara på alla dina frågor och guida dig genom processen för att säkerställa en smidig och effektiv installation av din diskmaskin.

Installera diskmaskin

Installation av diskmaskin

Till att börja med ska diskmaskinen installeras i köket – detta för att följa rådande regelverk såsom ”SäkerVatten”, Boverkets Byggregler mm.

Diskmaskinen ska kopplas till vattenkranen på diskbänken, och på den ska det finnas diskmaskinsavstängning. I gamla fastigheter som är från 50-, och 60-talet kan det vara svårt att hitta en plats i köket, om bostaden inte har renoverats förstås. Förutom vattenkopplingen måste man också följa gällande regler för elinstallationen, tex använda ett jordat vägguttag, jordfelsbrytare mm., vilket rent konkret innebär att man inte får ha några skarvar på vattenanslutningar, man ska ha avstängning på blandaren, och att ett jordat vägguttag och jordfelsbrytare är ett måste.

Vad kostar det att installera en diskmaskin?

Många undrar över kostnaden för att installera en diskmaskin. Svaret kan vara något otydligt. Om vi börjar med att byta ut själva diskmaskinen, vad skulle det kosta?

Den frågan förutsätter att det sitter en diskmaskin installerad i dagsläget som har allt man behöver; rått mått i skåpet för maskinen, avstängning ovan diskbänk, (vilket är ett krav) samt vattenlås så man kan montera utloppsslangen.

Med de förutsättningarna helt i sin ordning kan man installera en diskmaskin på 1-2 timmar på plats och inget material behövs utöver diskmaskinen.

Det är viktigt att notera att om det inte tidigare har funnits en diskmaskin installerad kan detta innebära att arbetet tar längre tid och därmed ökar kostnaderna. Här är en kort checklista med punkter att överväga för att vi ska kunna ge en uppskattning av vad som behöver göras och vilka kostnader som kan förväntas för att installera en diskmaskin:

Har kökskranen en avstängning för diskmaskin?

Om kökskranen inte har en avstängningsventil för diskmaskinen kan det vara nödvändigt att ersätta kökskranen med en som har det som en del av installationen.. Kolla gärna på kända märken och olika designer så du får ditt kök som du vill ha det innan du kontaktar en rörmokare.

Köksskåpets mått

Bredden på skåpet som ska plockas bort måste vara, antingen 45 cm brett eller 60 cm brett för smal diskmaskin respektive standardmaskin. Skåpet bör också vara bredvid diskhon för att kunna följa installationskrav.

Installera bänkdiskmaskin

Äldre kök och funkiskök tenderar att ha låga bänkar och arbetsytor, vilket kan kräva specialanpassning från en snickare för att installera en diskmaskin på ett adekvat sätt. Vi brukar rekommendera en bänkdiskmaskin i stället i dessa fall då detta medför kostnader som kanske kan läggas på en köksrenovering längre fram.

Vitvarujättarnas ”prisvärda” erbjudanden

Ofta kommer elektronikkedjorna med prisvärda erbjudanden om installation av en diskmaskin, men det görs ofta av icke auktoriserade personer med potentiellt skadliga konsekvenser som följd. Ett av de värsta exemplen vi på Svanströms El har sett var i en sommarstuga där det blivit 230 Volt mellan diskbänken och en installerad tvättmaskin – vilket var förenat med livsfara!

Eljätten Elgiganten har t.ex. agerat under devisen att ”du får som privatperson koppla in el på redan framdragna lösa kablar”, och skickat ut obehöriga montörer, men detta är förbjudet enligt Elsäkerhetsverket som slår fast att det är ett auktorisationskrävande elarbete att koppla loss och ansluta fast installerade vitvaror.

Titta när Håkan Svanström konfronterar Elgiganten om felaktiga vitvaruinstallationer.

Anlita ett certifierat och registrerat VVS-företag

Vi på Svanströms El är noga med att vår personal är auktoriserade rörmokare och elektriker med en rad behörigheter, såsom Säker Vatten, Elsäkerhetsverket, Heta Arbeten, m.m. Med oss kan du alltså vara trygg att du får ett korrekt utfört arbete enligt konstens alla regler oavsett om det gäller att installera diskmaskin, tvättmaskin eller andra vitvaror.

Frågor och svar

Får man koppla in en diskmaskin själv?

Innan du installerar en diskmaskin är det viktigt att känna till vissa regler för att säkerställa elsäkerheten och undvika potentiella vattenskador.

Även om din diskmaskin har en stickpropp och det finns ett jordat uttag tillgängligt, är det alltid bäst att anlita en behörig elektriker för att säkerställa en korrekt installation och undvika eventuella risker.

Måste rörmokare installera diskmaskin?

Om vatten- och avloppssystemen inte är kopplade är det klokt att söka assistans från en auktoriserad VVS-expert. En kunnig yrkesman kan utföra de initiala förberedelserna inför installationen av en diskmaskin med precision och enligt branschstandarder.

Det finns specifika föreskrifter som måste efterföljas för att undvika potentiella vattenläckor och därigenom förhindra eventuella skador på fastigheten. För en säker och korrekt installation, rekommenderar vi att du kontaktar oss på Svanström El.

Hur mycket kostar det att installera en diskmaskin?

Med ROT-avdraget kan du dra nytta av lägre priser för att installera en diskmaskin, vilket kan variera beroende på förberedelserna.

Priset för installationen kan sträcka sig från 1000 till 6000 kronor, men med ROT-avdraget kan du få ett 30% avdrag på arbetskostnaderna.

Har du redan elektricitet, avlopp och en befintlig diskblandare blir installationen betydligt enklare och billigare.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Får man installera diskmaskin i hyresrätt?

Hyresgäster i hyresrätter har generellt rätt att göra mindre förbättringar, såsom att måla och tapetsera, utan att först konsultera hyresvärden.

Vanligtvis tillåts också installation av vitvaror, såsom diskmaskin, förutsatt att hyresgästen står för kostnaderna och ser till att installationen sker korrekt.

Många hyresvärdar föredrar att installationen utförs av en professionell rörmokare för att säkerställa att arbetet blir korrekt utfört och för att undvika eventuella problem i framtiden.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare