Elkvalitetsmätning

Vad är egentligen elkvalitet? Vad är bra, vad är dåligt och hur kan vi mäta detta? Läs mer om hur vi kan hjälpa er med elkvalitetsmätning och hur det förbättrar er fastighets standard. För att lasterna ska fungera optimalt i ett nät måste vi leverera energi inom angivna villkor och gränser. Det måste med andra ord ha en viss ”kvalitet” en s.k. nätverkskvalitet.

Elkvalitetsmätning
En viktig del av förebyggande underhåll är elkvalitemätningar som förebygger avbrott, flimmer, höga temperaturer och mer i fastighetens elnätverk.

Nätverkskvalitet

Involverade parter har alla ansvaret för bra nätverkskvalitet och vi hittar tre olika aktörer:

  1. Operatören (elproceduren)
  2. Producenten av lasten (maskiner och utrustning)
  3. Slutbrukaren

Till vår hjälp har vi el kvalitéloggar för att upptäcka fel i våra anläggningar. Skillnaden mellan en energilogger och en el kvalitetlogger är ”EN 50160” vilket på ren svenska är en norm som är fundamentet för lokala standarder som en elkvalitetlogger ska uppfylla. Den specificerar bl.a. frekvenser, långsamma och snabba spänningsvariationer, osymmetri samt övertoner enligt särskilda protokoll. (IEEE 519, IEC 61000-4-30).

Vad händer vid dåligt nätkvalitet?

Vi kan se flera olika orsaker som exempelvis: vibrationer, höga temperaturer, tripping, flimmer, samt annan fara inom el säkerheten.

För att mäta detta behöver vi göra en el kvalitetmätning som kan upptäcka olika variationer på vårt nät från mätarskåpet och framåt i våra anläggningar. Det liknar ett uppbyggande av ett pussel där man flyttar instrumentet in i anläggningen vid behov för att hitta en felkälla. Syftet är att alla mätningar ska ge en bild vad som kan förbättras eller att upptäcka en eller flera allvarliga felkällor.

Vi kan säkerställa olika områden med en elkvalitetmätning för att nå följande syften:

  • Bra nätkvalitet försäkrar en bra elektrisk installation.
  • En bra nätkvalitet bidrar till en bra miljö för våra maskiner och ökar verkanstiden efter en installation.
  • Bra nätkvalitet sparar energi och extra kostnader samt förebygger problem (cos sin phi, φ).
  • Mätningarna ger även en förståelse för aktuellt problem.

Få hjälp direkt

Kom i kontakt elektriker eller rörmokare för att boka tid, eller vår el- och VVS-jour om läget är akut.

Vi är i regel på plats inom 1 timme!

  • Över 18 års erfarenhet
  • 6000 planerade uppdrag om året
  • Certifierade elektriker och rörmokare