Efter en accepterad offert och påbörjat arbete med att demontera en oljepanna kunde vi börja konvertera en fastighet i Hägersten från olja till fjärrvärme. Stockholm exergi har dragit in ledningarna och allt var förberett!

Roligt att få utföra detta arbete. Dels så kommer kunden få en bättre ekonomi men också ur ett miljöperspektiv! Alla vet väl att fossila bränslen inte är bra och nu får vi ta bort en stor miljöbov. Det känns bra!

Den nya fjärrvärmecentralen var bara en bråkdel så stor som oljepannan med tillhörande oljetank så mycket utrymme kunde frigöras.

Med gemensam insats mellan el och VVS sidan så kunde vi installera fjärrvärmecentralen och driftsätta den. Styr och regler anslöt till oss och installerade fjärravläsningen så kunden kan styra på distans och om något blir fel så får kunden felmeddelanden. Smart!